RÓLUNK

Az Áldás- Népesség Mozgalom története 2004-ben kezdődött, ötletgazdája Csép Sándor, a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének volt elnöke. 1975-ben forgatta Egyetlenem című filmjét, melyben a Nagyvárad és Kolozsvár között lévő Kalotaszeg vidékének egykézését (csak egyetlen gyermek vállalását) vette górcső alá.

A XX. század magyarsága a népesedési mutatók tekintetében zuhanó pályára került. Számbeli fogyatkozásunk a Kárpát-medencében drámai méreteket öltött. Mindez arra készteti a felelősen gondolkodó magyar közéletet, az egyházakat, intézményeket, civil szervezeteket, iskolákat, tudományos műhelyeket és gazdasági szakembereket, hogy a tudományos igényű helyzetfelmérésen túl a lehető legszélesebb összefogást keresve tekintet nélkül pártállásukra olyan cselekvési programot készítsenek, mely nem csupán a fájdalmas demográfiai helyzetünkre tekint, hanem a sorvadás mélyén húzódó bajokat akarja orvosolni.

2007. február 20.-án bejegyeztettük jogi személyként a Mozgalom keretében létrejött ÁLDÁS NÉPESSÉG – BINECUVĂNTARE EGYESÜLET.

Az Egyesület stratégiai alapelve a népesedés drámai állapotának a közbeszédbe való bevitele, a családbarát életfilozófia terjesztése, a gyermekvállalás fontosságának hirdetése, a közvélemény ráirányítása eme fontos nemzeti sorskérdésre. Ezáltal a társadalmi tudat és közvélemény olyan irányba való átalakítását kívánjuk elérni, amely néhány év távlatában meghozza a pozitív demográfiai eredményt. Az eltelt közel 10 évben számos rendezvény és családtámogatási akció fűződik az Egyesület nevéhez.

Országos rendezvényeink között legjelentősebb “A Harmadik Királyfi vagy Királylány” néven meghirdetett irodalmi verseny, amit a magyarországi Demográfiai Kerekasztallal egyeztetve indítottunk útjára, és melynek legfőbb támogatója Dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés Elnöke.

Ami rendezvényeink presztízsét illeti, meg kell említeni, hogy azokon olyan személyiségek is részt vesznek, mint a Kossuth-díjas Kallós Zoltán, Böjte Csaba atya, a dévai Szent Ferenc alapítvány vezetője, egyházi főemberek, Magyarország kolozsvári főkonzulja, a Romániai Magyar Pedagógusszövetség elnöke, valamint a hazai közélet számos kiválósága.

Mozgalmunk és szervezetünk minden hazafias érzelmű személyt és szervezetet megszólít. Tevékenységünk egyre jobban terjed el a közbeszédben és kezd köztudatformáló tényezővé válni, elsősorban a gyermekvállalásról és a családról alkotott nézetek tekintetében. .

A mozgalom elindítója, lelkes szervezője Csép Sándor elhalálozása után közeli munkatársai, barátai, akik eddig is „önkéntes szolgálattevőkként” valamennyi vetélkedő megszervezésénél jelen voltak, úgy döntöttek, hogy folytatni próbálják a megkezdett utat és tovább viszik az Egyesület jó hírnevét.